Regressietherapie Hiltje

Welkom

Welkom bij de praktijk voor regressietherapie.

Ik stop per 01-01-2020 met mijn praktijk.

Regressietherapie kan een oplossing bieden als je verleden je in de weg zit. Of als je problemen in je leven hebt waar je graag van af wilt, maar je weet niet hoe.

Bij regressietherapie gaan we er vanuit dat veel klachten en problemen voortkomen uit eerdere onverwerkte ervaringen.
Een dergelijk ervaring kan al in de vroege jeugd ontstaan. Veel van onze ervaringen liggen in het onderbewuste. De oorzaak zijn we vergeten, maar ze zijn wel opgeslagen in het onder bewustzijn.
Ik ga samen met jou op zoek naar de oorzaak (oorsprong) van je klacht of probleem. We gaan terug in het verleden met als doel herbeleven en bewust worden van een gebeurtenis uit je verleden en die gebeurtenis vervolgens los laten.

Hoe werkt regressietherapie?

Tijdens regressietherapie herbeleef je in een lichte trance ervaringen uit het verleden. Deze zeer natuurlijke wijze van trance ontstaat doordat je je concentreert op emoties, gedachten en lichaamsgevoelens. Met deze techniek ga je rechtstreeks naar je probleem. Tegelijkertijd ervaar je gevoelens, beelden en andere indrukken uit het verleden. Tijdens het opnieuw beleven van onverwerkte gebeurtenissen, blijf je je bewust van je therapeut.Het is dus van belang dat je er zelf bij blijft. Alleen jij beschikt onderbewust over de antwoorden op al je vragen wat betreft de problematiek. Ik begeleid je in het contact maken met een deel van je onderbewustzijn.
Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt

Herbeleven
In regressie therapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn. Ervaringen uit het verleden die niet of onvolledig verwerkt zijn, worden herbeleefd zodat je alsnog inzicht krijgt in deze ervaring om het geestelijk, emotioneel en lichamelijk te verwerken en los te laten. Hierdoor worden klachten minder of verdwijnen.

Ik geef ook reïncarnatie therapie.
Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim kunt nemen, het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens). Ervaringen uit het verleden die niet of onvolledig verwerkt zijn, worden herbeleefd zodat je alsnog inzicht krijgt in deze ervaring

Moet je geloven in reïncarnatie?

Je hoeft niet te geloven in reïncarnatie. Maar het thema van dit leven wordt wel uitgewerkt in een vorig leven. Sommigen ervaren het als een fantasie of een film. En anderen geloven er wel in. Dat is voor ieder een eigen beleving. Ik zelf denk dat het verhaal verteld wordt vanuit je onderbewustzijn, zodat je het probleem alsnog kunt verwerken.

brief

Een brief geschreven toen ik een jaar of zes was.

 

Wandelcoaching

Ik geef ook wandelcoaching. Soms kan het alleen al fijn zijn dat iemand echt naar je luistert. Al lopend gaan we met elkaar in gesprek.

Wandelcoaching is meer dan alleen lopen en praten. De natuur geeft veel aanknopingspunten en weerspiegelt wat in ons leeft. We verlaten de praktijkkamer en trekken de natuur in. Vlak naast mijn huis ligt het bos, Het Smalenbroek. Het kan prettig zijn om te praten met iemand die naast je loopt in plaats van tegenover je zit. Lopen zet je in beweging, niet alleen fysiek maar ook mentaal.  De natuur nodigt uit om los te laten, om verbinding te maken met jezelf en wat je wilt bereiken. Het helpt om dingen in een ruimer perspectief te zien. Wandelen geeft rust in je hoofd. Er komt ruimte en het is gemakkelijker om te luisteren naar die eigen innerlijke stem.

Je kunt eventueel ook wandelcoaching met regressietherapie combineren.

Wandelcoaching voor wie:

 • Keuzes maken in je leven
 • Omgaan met emoties zoals angst, verdriet, en woede
 • Meer zelfvertrouwen krijgen

Een wandelcoaching duurt minimaal 1.5 uur.

Eventuele klachten kunnen zijn

Bij klachten en problemen kun je denken aan negatieve overtuigingen die in het verleden zijn ontstaan en nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Ze beperken je en veroorzaken je problemen.

Voorbeelden kunnen zijn:

 • angsten bijvoorbeeld faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, moeilijk grenzen kunnen stellen, vinden/denken dat je iets niet kunt, geen nee kunnen zeggen, geen keuzes kunnen maken.
 • verdriet, niet goed kunnen omgaan met emoties, rouw, scheiding, relatieproblemen.
 • gevoelens van boosheid of machteloosheid en/of schuldgevoelens waar je geen raad mee weet of niet weet waar hetvandaan komt.
 • relationele problemen met je partner, familie, vrienden, collega’s.
 • problemen naar aanleiding van allerlei soorten mishandelingen.
 • klachten op het gebied van depressie, stress, slapeloosheid, concentratieproblemen, zin in het leven laag zelfbeeld.
 • en nog veel meer.

De Praktijk

De therapie begint met een uitgebreid intake gesprek. Hierin bespreken we je verleden en alles wat betrekking heeft op je klachten Tijdens het gesprek ga ik op zoek naar een rode draad en thema’s die in je leven een rol spelen. Ook je verwachtingen en doelen worden vastgesteld.

Elke sessie begint met een kort voorgesprek, waarin de voortgang van de sessie wordt besproken. De sessies zelf zijn herbelevingen van de onverwerkte ervaringen in het verleden. Na de herbeleving volgt een korte nabespreking.

Van te voren is echter niet te zeggen hoeveel sessies er nodig zijn, maar de therapie boekt vrij snel resultaat. Gemiddeld moet je denken aan 6 sessies.

Wie ben ik

Ik heb me altijd al goed in kunnen leven in anderen, ben een rustig, goed luisterend persoon. Mensen komen vaak met hun problemen naar mij toe. Ik wilde daar iets professioneel mee gaan doen. Toen ik zelf een paar vragen had waar ik geen antwoord op wist, ben ik in aanraking gekomen met regressie- en reïncarnatietherapie. Dat sprak mij zo aan, dat ik de opleiding van de SRN ben gaan volgen als regressie en reïncarnatietherapeut. En nu ben ik werkzaam als regressie reïncarnatietherapeut met een eigen praktijk aan huis.

Hiltje Jellema

Hiltje Jellema

Tarieven

IK NEEM DIT JAAR GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER.

* Intakegesprek van ongeveer 2 uur kost € 95,- (incl.BTW)

* Een sessie van ongeveer 2 uur kost € 95 , –  (incl.BTW)

* Een wandelsessie van ongeveer 1.5 uur kost € 75,- (INCL.BTW)

Helaas worden mijn sessie vanaf 01-01-2018 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit doet niets onder als mijn kwaliteiten als therapeut ik ben en blijf lid van de NVRT.

 •  Bij verhindering, graag 24 uur vooraf afmelden, anders moet ik de consultkosten in rekening brengen.
 •  Ik ben lid van de beroepsvereniging NVRT, Nederlandse Vereniging voor Regressie Therapeuten en Reïncarnatie Therapeuten www.NVRT.nl
 •  Kamer van Koophandel nummer 62469959
 •  Zorgverzekeraar AGB code 90059846
 •  Opleiding: www.srn-opleiding.nl

*Ik heb wandelcoaching gevolgd bij Peter Krijger.*
*Ik heb de opleiding verliesbegeleiding bij Noor Verheul gevolgd

NIBIG

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit,Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van(startdatum wkkgzregistratie2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten.
De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207.

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U
kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden

Contact

Hiltje Jellema
Hesselinklanden 112
7542 KE Enschede

Telefoonnummer

Voor meer informatie: mail@regressietherapiehiltje.nl

Ik neem dit jaar geen nieuwe cliënten meer aan. Ik stuur je door naar mijn collega’s van www.NVRT>nl

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

Privacywet. AVG. Bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018

Privacyverklaring regressietherapie Hiltje
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Hiltje Jellema. De eigenaresse van praktijk Regressietherapie Hiltje, gevestigd in Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62469959

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Regressietherapie Hiltje verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Regressietherapie Hiltje verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom ik jouw gegevens nodig heb

Regressietherapie Hiltje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten.
 • Het afhandelen van betalingen

 

 

Hoe lang ik de gegevens bewaar

Regressietherapie Hiltje zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar de gegevens in het dossier 15 jaar lang. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Delen met anderen

Regressietherapie Hiltje deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Regressietherapie Hiltje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen website bezoek

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site www.regressietherapiehiltje staat alleen informatie om te lezen dit is een eenzijdig verkeer. Je kunt daar geen communicatie over en weer met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik gebruik geen cookies.
.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  Mail@regressietherapiehiltje.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Ik maak tijdens de intake en sessies notities en die bewaar in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor mij als therapeut. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Er wordt onder geen beding informatie of gegevens over uw behandeling aan derden verstekt zonder uw schriftelijke toestemming. Regressietherapie Hiltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Mail@regressietherapiehiltje.nl

Waarom hebben we moeite met loslaten.

Dit heeft allemaal met onze onderbewustzijn te maken, we willen of kunnen of mogen niet loslaten van ons zelf. Bewust willen we allemaal gelukkig zijn, goede relatie, werk, huis, familie, gezond zijn. maar je onderbewuste kan hier anders over denken. De onverwerkte ballast waaronder beperkte overtuigingen emoties onverwerkte trauma’s beperkende levenspatronen die wij als mens bij ons dragen en beïnvloeden hoe we denken voelen en handelen in ons leven. Een deel van deze onverwerkte emoties slaan we op in het lichaam. Dit kan tot lichamelijke klachten lijden of persoonlijke conclusies en overtuigingen van jezelf. En dit slaan we op in onze onderbewustzijn. Dit zorgt ervoor dat we iets niet meer willen en of mogen van ons zelf. Dit kan veroorzaken dat je iets wilt in je leven maar het lukt niet. De innerlijke strijd tussen wil en onwil kunnen zorgen voor emoties spanning en onrust in je lichaam. Bewust worden is een essentiële voorwaarden om los te kunnen laten. Ik ga samen met jou op zoek naar de oorzaak van je klacht of probleem door middel van regressietherapie of wandel coachen. Met als doel de gebeurtenis uit je verleden los te laten. Van overleven naar leven.

Ervaring cliënten

Hi Hiltje,
Ik wil je bedanken!!! Ik vond het ook een hele fijne wandeling!
De wandelcoaching sessie werkt nog helemaal in mij door, wauw, dat deed je erg goed!
Groetjes,

Ingezonden door cliënt januari 2017

Ons gezin…
Voor de buitenwereld leken we een gewoon doorsnee gezin: vader, moeder, zoon,dochter.
Ik was nog heel jong toen ik door had dat het niet zo was. Mijn vader kwam al jong ziek thuis te zitten, hij had veel pijn en was daardoor niet in staan om te werken. Met hem had ik een goed contact, voor zover dat mogelijk was. Met mijn moeder lag dat anders. Dat kwam deels door de situatie maar ook ( naar later bleek) omdat ze autistisch was. Emoties uiten kon ze niet en ik heb van kinds af aan gedacht dat het door mij kwam. Naarmate ik ouder werd en ik meer over autisme te weten kwam, kon ik daar enigszins begrip voor op brengen. Toch voelde ik me vaak eenzaam, miste een moeder zoals ik bij vriendinnen zag. Gezellig, belangstellend, plezier hebben, maar ook goede gesprekken over van alles en nog wat. Het schuldgevoel over onze verhouding werd erger toen mijn vader en broer overleden waren en we met z’n tweetjes verder moesten. Mijn moeder werd dement en agressief en hoewel dat niet zo was dacht ik dat al die agressie naar mij gericht werd.
In een paar sessies liet Hiltje mij zien dat ik me onnodig druk maakte. Ze liet me teruggaan naar de tijd dat mijn moeder zwanger van mij was en dat ik geboren werd. Tijdens die zwangerschap probeerde ik me in te leven in mijn moeder, te voelen wat zij gevoeld zou kunnen hebben. Wat ik graag wilde ( loskomen van mijn moeder en me niet schuldig voelen ) gebeurde. Ik kon haar los laten. Mijn grootste angst, dat ze na haar overlijden bij mij kwam “spoken” was ik kwijt.
Mijn moeder is eind vorig jaar overleden en ik merk dat ik haar echt losgelaten heb. Ik voel me rustig en alle schuldgevoel is weg. Ik weet nu dat die niet terecht was.
Met hulp van Hiltje heb ik zelf mijn hoofd leeg gemaakt.

december 2016
Hiltje, dankjewel voor de enerverende reis die ik heb mogen meemaken onder begeleiding van jou. Veel is losgemaakt en opgeruimd. Het heeft me tot verschillende inzichten gebracht.
Het tuinhuisje is knus, het is heerlijk vertoeven op de grote bank met kussens en warme deken. Ik voelde me zeer welkom!

Een bericht van een cliënt mei 2015
Je kunt heel lang doen of er niets aan de hand is. Naar de buitenwereld de indruk wekken dat het goed met je gaat, terwijl je bijna dagelijks huilbuien hebt en je voelt dat je steeds verder wegglijdt in depressies.
Er kwam een moment dat ik besloot om contact met Hiltje te zoeken voor een aantal sessies. Ze nam me een paar keer mee naar een vorig leven, liet me opnieuw geboren worden. Er kwam heel wat los. Soms was ik doodmoe na een sessie. Ik ben er nog niet, omdat ik besef dat je echt dingen los moet laten.
Dat is me echt goed gelukt in de relatie naar mijn moeder. Het schuldgevoel dat ik had over onze verhouding ben ik kwijt. We hebben nog steeds geen band met elkaar en dat zal ook nooit gebeuren, maar het idee dat het allemaal mijn schuld is, ben ik kwijt.
Het geeft ruimte om aan andere dingen te werken, want er kwam meer naar boven door de sessies. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.
Hiltje bedankt!

April 2015

Hallo Hiltje
Ik had afgelopen zaterdag ook een regressiesessie gehad. De eerste keer had ik een familieopstelling om nog een paar dingen aan te gaan. Wat was gebleven was het gevoel van een laag zelfbeeld. Dat heb ik nu ook op kunnen werken d.m.v. Trance. Is echt veel waard en ik voel me nu een stuk beter.

Ik denk dat regressietherapie steeds meer mensen gaat bereiken, want ik heb de indruk dat men meer met zichzelf en de emotionele kant van het leven gaat bezig houden.

Het ging voor die tijd al niet slecht, maar nu gaat het me echt goed. Ik kan nu echt trots op mezelf zijn op alles wat ik heb bereikt. Dat was ik eerder gewoon minder. Mijn zelfbeeld was afhankelijk van de erkenning door andere mensen. Dat was nogal vermoeiend, eerlijk gezegd.

Liefs van anoniem