Hoe werkt de therapie

Hoe werkt regressietherapie?

Tijdens regressietherapie herbeleef je in een lichte trance ervaringen uit het verleden. Deze zeer natuurlijke wijze van trance ontstaat doordat je je concentreert op emoties, gedachten en lichaamsgevoelens. Met deze techniek ga je rechtstreeks naar je probleem. Tegelijkertijd ervaar je gevoelens, beelden en andere indrukken uit het verleden. Tijdens het opnieuw beleven van onverwerkte gebeurtenissen, blijf je je bewust van je therapeut.Het is dus van belang dat je er zelf bij blijft. Alleen jij beschikt onderbewust over de antwoorden op al je vragen wat betreft de problematiek. Ik begeleid je in het contact maken met een deel van je onderbewustzijn.
Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt

Herbeleven
In regressie therapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn. Ervaringen uit het verleden die niet of onvolledig verwerkt zijn, worden herbeleefd zodat je alsnog inzicht krijgt in deze ervaring om het geestelijk, emotioneel en lichamelijk te verwerken en los te laten. Hierdoor worden klachten minder of verdwijnen.

Ik geef ook reïncarnatie therapie.
Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim kunt nemen, het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens). Ervaringen uit het verleden die niet of onvolledig verwerkt zijn, worden herbeleefd zodat je alsnog inzicht krijgt in deze ervaring

Moet je geloven in reïncarnatie?

Je hoeft niet te geloven in reïncarnatie. Maar het thema van dit leven wordt wel uitgewerkt in een vorig leven. Sommigen ervaren het als een fantasie of een film. En anderen geloven er wel in. Dat is voor ieder een eigen beleving. Ik zelf denk dat het verhaal verteld wordt vanuit je onderbewustzijn, zodat je het probleem alsnog kunt verwerken.

brief

Een brief geschreven toen ik een jaar of zes was.