Tarieven

IK NEEM DIT JAAR GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER.

* Intakegesprek van ongeveer 2 uur kost € 95,- (incl.BTW)

* Een sessie van ongeveer 2 uur kost € 95 , –  (incl.BTW)

* Een wandelsessie van ongeveer 1.5 uur kost € 75,- (INCL.BTW)

Helaas worden mijn sessie vanaf 01-01-2018 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit doet niets onder als mijn kwaliteiten als therapeut ik ben en blijf lid van de NVRT.

  •  Bij verhindering, graag 24 uur vooraf afmelden, anders moet ik de consultkosten in rekening brengen.
  •  Ik ben lid van de beroepsvereniging NVRT, Nederlandse Vereniging voor Regressie Therapeuten en Reïncarnatie Therapeuten www.NVRT.nl
  •  Kamer van Koophandel nummer 62469959
  •  Zorgverzekeraar AGB code 90059846
  •  Opleiding: www.srn-opleiding.nl

*Ik heb wandelcoaching gevolgd bij Peter Krijger.*
*Ik heb de opleiding verliesbegeleiding bij Noor Verheul gevolgd

NIBIG

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit,Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van(startdatum wkkgzregistratie2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten.
De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207.

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U
kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden